Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Dizalice

Nautika-usluge nautike obuhvaćaju dizanje i spuštanje plovila, pranje trupa plovila, antivegetativnu zaštitu podvodnog dijela trupa,poliranje trupa te u suradnji s našim partnerima i popravak trupa, palube, jarbola i jedara.

Marina raspolaže sa dvije dizalice od 10 i 30 tona te hydrokaretom.

Termin za dizanje ili spuštanje plovila potrebno je najaviti poslovođi nautike najmanje tjedan dana unaprijed, pismeno putem ureda u servisu.

Poslovođa nautike je gospodin Mušan Topalić

TEL. +385 (0)99 22 800 93