Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Hanse 505 - novo u charter ponudi

Već dugi niz godina imamo svoju charter flotu jedrilica smještenu na XVII molu marine. Uz plovila Elan 344 Impression, Bavaria 35C , Dufour 365 , Elan 384 Impression, Bavaria 39C , Elan 434 Impression od lipnja 2015 godine u sastavu našeg chartera nalazi se i novo plovilo Hanse 505 s 5 kabina, koje svojim tehničkim karakeristikama i opremom nautičarima pruža veliko zadovoljstvo i sigurnost u plovidbi .