Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

RADOVI U MARINI

Poštovani gosti,

obavještavamo vas da će se od danas,  14.12.2017. vršiti radovi na renoviranju instalacija u marini Veruda. Radovi bi trebali biti gotovi do 01.03.2018. Sukladno s time, biti će uspostavljena privremena regulacija prometa kroz marinu te vas pozivamo da na to obratite pažnju.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Marina Veruda