Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Sanitarni čvorovi

U marini ćete pronaći 5 zasebne grupe kvalitetno opremljenih i održavanih sanitarnih čvorova te toalet za osobe sa invaliditetom. Lokacija im je takva da pruža komoditet bez obzira na mol na kojem je vaše plovilo smješteno.

Ukoliko na plovilu imate kemijski wc, isprazniti ga možete u prostoru za pražnjenje kemijskih wc-a koji se nalazi u pozadini centralnog sanitarnog čvora. Svaki drugi način pražnjenja unutar marine strogo je zabranjen.