Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Vez u moru

Marina Veruda proteže se na 1500 m dužine i svojim položajem pruža siguran zaklon od svih vjetrova.

Niz od 18 molova opremljen je priključcima za struju (220 i 380 V) i vodu te raspolaže sa 630 vezova za plovila do 40 m (mogućnost priključka mega-jahti) i maksimalnim gazom do 4 m.

Vezovi imaju video-nadzor, a u zimskom razdoblju se vrata na molovima zaključavaju.