Kamere uživo

RADOVI NA SIDRENOM SUSTAVU

Poštovani gosti,

Kako bi Vaša plovila bila što sigurnija na vezu,  Marina Veruda je odlučila napraviti kompletnu rekonstrukciju sidrenog sustava te ćemo na kratko vrijeme morati ...

GDPR

UREDBA(EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Di ...

Marina Veruda

Koristite kao polazište za stvaranje nečeg jedinstvenog

Zaštita okoliša

Marina Veruda s posebnom pažnjom brine o zaštiti okoliša, a osim zadovoljstva naših gostiju dokaz za to je i Plava zastava.

Plava zastava je međunarodno ekološko priznanje očuvanju okoliša, a dodjeljuje se od strane FEE (Foundation for Environmental Education) marinama koje zadovoljavaju niz biranih kriterija, te stoga simbolizira turističku ponudu baziranu na sigurnosti, čistoći mora i obale, te edukaciji o očuvanju okoliša.

U Marini Veruda možete postati vlasnikom Individualne Plave zastave!

Međunarodna Plava Zastava je najvrijednije ekološko priznanje u Europi i svijetu, a biti nositelj Individualne Plave Zastave velika je čast i odraz visoke ekološke svijesti pojedinca. Dovoljno je da dođete na recepciju marine, iskažete vašu želju, potpišete eko-kodeks i uplatite članarinu – za samo nekoliko trenutaka na Vašem brodu vijoriti će se Plava zastava!

Osoba zadužena za pružanje informacija vezanih uz zaštitu okoliša i Plavu zastavu u Marini Veruda:

Gospođa Jelena Cvek Terlević

Tel: +385 52 535 037