Pula-Olib-Pula

1.Marina Veruda- Srakane (Unije) 25nm
2.Srakane-Lošinj.Ilovik 7nm
3.Ilovik-Silba-Molat 18nm
4.Molat-Ist-Olib 13nm
5.Olib-Premuda-Susak 29nm
6.Susak- Medulin  20nm
7.Medulin-Rt Kamenjak-Brioni-Marina Veruda 23nm

Pula-Olib-Pula.jpg

1.Marina Veruda- Srakane (Unije) 25nm
2.Srakane-Lošinj.Ilovik 7nm
3.Ilovik-Silba-Molat 18nm
4.Molat-Ist-Olib 13nm
5.Olib-Premuda-Susak 29nm
6.Susak- Medulin  20nm
7.Medulin-Rt Kamenjak-Brioni-Marina Veruda 23nm